Gdynia

Przebudowa budynku stacji PKN Orlen w Gdyni SP 78– projekt budowlany: instalacji c.o., wod-kan, wentylacji.