Poznań

Przebudowa lokalu mieszkalnego na pomieszczenia indywidualnej praktyki lekarskiej w Poznaniu – projekt budowlany: instalacji c.o., wod.-kan., wentylacji.