Rumia

Przebudowa budynku stacji PKN Orlen w Rumii SP 4055 – projekt budowlany: instalacji c.o., wod-kan, wentylacji.