Zrealizowane projekty

Zawiercie

Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej kompostowni odpadów ulegających biodegradacji, na terenie ZUOK w Zawierciu–projekt budowlano-wykonawczy: instalacji zraszania, wentylacji , odprowadzania kondensatu, kan. tech. odcieku, podłączenia wody, kan. deszczowa z dachów, przelewu ze zbiornika retencyjnego do istniejącej kanalizacji na terenie zakładu.

Zielona Góra

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz chłodzenia magnesu w zakresie pracowni rezonansu magnetycznego wraz z pomieszczeniami dodatkowymi szpitala w Zielonej Górze .

Żnin

Przebudowa budynku stacji PKN Orlen w Żninie SP 331 – projekt budowlany: instalacji c.o., wod-kan, wentylacji.