Gorzów Wielkopolski

Stacja PKN Orlen w Gorzowie Wielkopolskim – projekt budowlany: instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej.