Zrealizowane projekty

Adamki

Budowa instalacji zewnętrznych międzyobiektowych sanitarnych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach- projekt budowlano-wykonawczy: instalacji podłączenia wody, nawadniającej, odcieku, wentylacji, zraszania i odprowadzania kondensatu.

Balin

Budowa i urządzenie sortowni zmieszanych odpadów komunalnych wraz z kompostownią i instalacją do produkcji stałego paliwa alternatywnego oraz infrastrukturą towarzyszącą – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z.o.o w Balinie, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów – projekt budowlany instalacji zraszania, wentylacji i odprowadzania kondensatu, kanalizacji technologicznej odcieku, podłączenia wody do zraszania i nawadniania.

Balin

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji sanitarnych dla budowy instalacji biologicznego przetwarzania odpadów biostabilizacji i/lub kompostowania w Balinie

Barcin

Przebudowa budynku stacji PKN Orlen w Barcinie SP 1065 – projekt budowlany: instalacji c.o., wod-kan, wentylacji.

Batorowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla budowy 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 2-lokalowych, Batorowo, gm. Tarnowo Podgórne

Biedrusko

Projekt budowlano wykonawczy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla projektowanych budynków wielorodzinnych położonych na osiedlu Natura w Biedrusku

Bielsk Podlaski

Projekt budowlany budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Torowej w Bielsku Podlaskim, w zakresie instalacji zewnętrznej kanalizacji odwodnienia placów, instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej instalacja wody zasilająca kontener socjalny

Bolechowo

Odwodnienia projektowanej drogi -kanalizacja deszczowa,sieć wodociągowa, Bolechowo ul. Obornicka- Promnice ul. Leśna

Bolechowo

Adaptacja i przebudowa dworca kolejowego w Bolechowie – projekt wykonawczy: instalacji wod-kan , co, wentylacji mechanicznej.

Bydgoszcz

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz chłodzenia dla przebudowy pomieszczeń w celu wykonania pracowni rezonansu magnetycznegow Szpitalu Uniwersyteckim nr2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy

Bydgoszcz

Przebudowa budynku stacji PKN Orlen w Bydgoszczy SP 1071, SP 4397, SP 4449 – projekt budowlany: instalacji c.o., wod-kan, wentylacji.