Katowice

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych rozbudowy i modernizacji instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Milowickiej 7a