Komorniki

Budynek usługowo – medyczny w Komornikach – projekt budowlano-wykonawczy: instalacji wod-kan, wentylacji i klimatyzacji, gazowej, c.o. i c.t., wody lodowej, kotłowni gazowej.