Kutno

Projekt budowlany instalacji sanitarnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz instalacji tryskaczowej dla budowy hali magazynowej oraz zbiornika i pompowni p.poż., zbiornika retencyjnego, wjazdu oraz zbiorników LPG wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Kaszewy Kościelne , gm. Krzyżanów.