Mirosławiec

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji sanitarnych dla budowy instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu unieszkodliwiania odpadów w miejscowości Mirosławiec,