Orli Staw

Projekt budowlany instalacji sanitarnych wewnętrznych i instalacji miedzyobiektowych dla budowy instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw obr. 0013 Prażuchy Nowe, jedn. ewid. 300703_2 Ceków-Kolonia, gm. Ceków-Kolonia, powiat kaliski, woj. wielkopolskie