Poznań

Budynki produkcyjno – magazynowe „Lisner” ul. Strzeszyńska 38/42 w Poznaniu – instalacje: wentylacji mechanicznej. wody lodowej, ciepła technologicznego, pary technologicznej i kondensatu.