Poznań

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Norwida 13 w Poznaniu – projekt budowlany: instalacji c.o. i wod-kan.