Poznań

Budynek mieszkalny – hostel w Poznaniu przy ul. Ząbkowickiej – projekt budowlany instalacji c.o., wod-kan, gazowej wraz z kotłownia gazową oraz przyłącza: wody i kanalizacji sanitarnej.