Poznań

Projekt rozdziału kanalizacji istniejącej na terenie Hotelu Twardowski w Poznaniu na dwie zlewnie, dobór urządzeń podczyszczających oraz projekt zbiornika rurowego zamkniętego retencyjnego.