Poznań

Projekt dla przebudowy i rozbudowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej o dodatkowe skrzydło, ul. Mogileńska 42 w Poznaniu w zakresie instalacji: CO, CT, WOD-KAN , wentylacji klimatyzacji instalacji ppoż solarnej i uzdatniania wody .