Poznań

Projekt budowalno-wykonawczy instalacji c.o. dla istniejącego budynku usługowo – mieszkalnego wielorodzinnego w Poznaniu przy ul. Kraszewskiego 19.