Poznań

Projekt budowlano – wykonawczy remontu i przebudowy pomieszczeń zwierzętarni w budynku Collegium Anatomicum położonym przy ul. Święcickiego 6 w Poznaniu dla potrzeb Katedry Zakładu Histologii i Embriologii