Pyzdry

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji sanitarnych dla zakładu GTC wraz z infrastrukturą towarzyszącą: instalacja c.o. i c.t., instalacja wentylacji i klimatyzacji, instalacja wod-kan i odprowadzenia kondensatu, instalacja odwodnienia dachu, instalacja hydrantowa, instalacja gazowa, ogrzewanie promiennikowe hali oraz instalacja sprężonego powietrza