Robakowo

Projekt budowlano – wykonawczy modernizacji instalacji c.o. i rozbudowy kotłowni gazowej dla hali magazynowej HAMA z zapleczem higieniczno sanitarnym w Robakowie
przy ul. Poznańskiej 5