Swarzędz

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji przebudowy lokalu usługowego w parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmiana sposobu użytkowania z funkcji przedszkola na bibliotekę w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19.