Szczecin

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji sanitarnych dla przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynków na potrzeby prokuratury rejonowej Szczecin – Zachód wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędnymi przyłączami do sieci i infrastrukturą techniczną położonej przy ul. Żołnierskiej nr 3a