Turek

Przebudowa budynku stacji PKN Orlen w Turku SP 327 – projekt budowlany: instalacji c.o., wod-kan, wentylacji.