Tyniec Mały

Projekt budowlany Parku Magazynowo – Produkcyjno – Usługowego z częścią socjalno – biurową w Tyńcu Małym, w zakresie projekt hali magazynowej oraz obiekty towarzyszące wraz z całą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.