Warszawa

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla remontu i przebudowy urządzeń budowlanych w budynku C szpitala Bródnowskiego w Warszawie w ramach inwestycji pod nazwą: „zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla mazowieckiego szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych w celu dostosowania pomieszczeń dla potrzeb zakupionego sprzętu” w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie sp. z o.o. ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa.