Zrealizowane projekty

Dzierżoniów

Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla hali produkcyjnej Paintair z budynkiem socjalno-biurowym w Dzierżoniowie.

Gąski

Budynek hostelowy przy ul. Nadbrzeżnej w Gąskach – projekt budowlany: c.o., wod-kan, wentylacji i technologii kotłowni olejowej.

Gdańsk

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji sanitarnych budowy Centrum Leczenia Oparzeńw Gdańsku, instalacja co , ct , wody lodowej , innstalacje wod -kan , wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacja nalwiżania

Gdańsk

Projekt budowlany zagospodarowania terenu w mieście Gdańsk, na który składa się: hala magazynowo- logistyczno- produkcyjna wysokiego składowania z rezerwami pod pomieszczenia socjalno-biurowe wraz z pomieszczeniami technicznymi oraz instalacjami wewnętrznymi, wartownia, pompownia ze zbiornikiem p.poż, zbiornik retencyjny odparowujący, instalacje w terenie.

Gdańsk

Przebudowa budynku stacji PKN Orlen w Gdańsku SP 76 – projekt budowlany: instalacji c.o., wod-kan, wentylacji.

Gdańsk

Budowa Centrum Leczenia Oparzeń w Gdańsku przy ul. Dębinki 7 – projekt wykonawczy: instalacji c.o., c.t., wod-kan, wentylacji i klimatyzacji.

Gdynia

Przebudowa budynku stacji PKN Orlen w Gdyni SP 78– projekt budowlany: instalacji c.o., wod-kan, wentylacji.

Gliwice

Projekt budowlano – wykonawczy przełożenia odcinka sieci wodociągowej oraz odcięcia przyłączy do ogródków działkowych przy zbiorniku retencyjnym w Gliwicach.

Goleniów

Projekt wykonawczy instalacji zewnętrznych sanitarnych dla budowy hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Goleniowie

Gorzów Wielkopolski

Projekt instalacji sanitarnych dla pracowni elektrofizjologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. instalacje: wentylacja i klimatyzacja, instalacja c.o., instalacja wod-kan, instalacja gazów medycznych.

Gorzów Wielkopolski

Hala do kompostowania przy Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Gorzowie Wlkp.- projekt budowlano-wykonawczy: instalacji wentylacji mechanicznej.

Gorzów Wielkopolski

Stacja PKN Orlen w Gorzowie Wielkopolskim – projekt budowlany: instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej.