Balin

Budowa i urządzenie sortowni zmieszanych odpadów komunalnych wraz z kompostownią i instalacją do produkcji stałego paliwa alternatywnego oraz infrastrukturą towarzyszącą – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z.o.o w Balinie, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów – projekt budowlany instalacji zraszania, wentylacji i odprowadzania kondensatu, kanalizacji technologicznej odcieku, podłączenia wody do zraszania i nawadniania.