Szczecin

Przebudowa budynku zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu na Ośrodek Zdrowia o działalności w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej wraz z działalnością przeciwnowotworową – projekt budowlany: instalacji c.o., c.t., wod-kan, wentylacji, klimatyzacji, gazowej.