Piła

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera–projekt budowlano-wykonawczy: instalacji c.o., c.t., wod-kan, wentylacji i klimatyzacji.