Świnoujście

Projekt dostosowania istniejących instalacji c.o., wod-kan i wentylacji dla potrzeb pracowni tomografu komputerowego w Szpitalu Miejskim w Świnoujściu przy ul. Mieszka 17 – projekt budowlano-wykonawczy: instalacji wentylacji mechanicznej, c.o., wod-kan.