Oborniki Wielkopolskie

Przebudowa i rozbudowa budynków A i B Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach położonego przy ul. Szpitalnej 2 – projekt budowlano-wykonawczy: instalcji c.o, c.t., wod-kan, wentylacji, klimatyzacji.