Oborniki Wielkopolskie

Rozbudowa Szpitala w Obornikach przy ul. Szpitalnej 2 – projekt budowlano-wykonawczy: instalacji c.o., c.t., wod-kan.