Konin

Przebudowy pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Centralnej Przygotowalni Łóżek z komorą dezynfekcyjną dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul. Szpitalnej 45 – projekt budowlano-wykonawczy: instalacji c.o., c.t., wody ciepłej i zimnej, wentylacji, wody p.poż i kan. sanitarnej.