Puszczykowo

Przebudowa i rozbudowa budynku pomieszczeń NZOZ w Puszczykowie – oddział paliatywny i poradnia paliatywną – projekt budowlano-wykonawczy: instalacji c.o., c.t., wod-kan, wentylacji i klimatyzacji.