Biedrusko

Projekt budowlano wykonawczy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla projektowanych budynków wielorodzinnych położonych na osiedlu Natura w Biedrusku