Dzierżoniów

Hala produkcyjna z budynkiem socjalno-biurowym w Dierżoniowie – projekt budowlano-wykonawczy: instalacjikanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej, wodociągowej.