Grąbkowo

Zakład Mięsny Duda, oddział w Grąbkowie – projekt budowlano – wykonawczy: stacji uzdatniania wody.