Zawiercie

Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej kompostowni odpadów ulegających biodegradacji, na terenie ZUOK w Zawierciu–projekt budowlano-wykonawczy: instalacji zraszania, wentylacji , odprowadzania kondensatu, kan. tech. odcieku, podłączenia wody, kan. deszczowa z dachów, przelewu ze zbiornika retencyjnego do istniejącej kanalizacji na terenie zakładu.