Niedźwiedź

Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w miejscowości Niedźwiedź. – projekt budowlano – wykonawczy: instalacji zraszania, wentylacji, odprowadzania kondensatu, sieci ciepłowniczej, rozdeszczowującej, zewnętrznej podłączenia wody, sieci kanalizacji technologicznej odcieku, kanalizacji deszczowej z dachów, rurociągu tłocznego.