Kartowice

Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji na terenie istniejącego Zakładu SITA Zachód Sp. z o.o. Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Kartowicach –projekt budowlano-wykonawczy: instalacji zraszania, wentylacji , odprowadzania kondensatu, kan. tech. odcieku, podłączenia wody, kan. deszczowej z dachów.