Gąski

Budynek hostelowy przy ul. Nadbrzeżnej w Gąskach – projekt budowlany: c.o., wod-kan, wentylacji i technologii kotłowni olejowej.