Swarzędz

Budowa szatni oraz oświetlenia stadionu miejskiego im. Mariana Zaporowskiego przy ul. św. Marcin w Swarzędzu wraz z doprojektowaniem skoczni w dal – projekt budowlano-wykonawczy: instalacji c.o., c.t., wod-kan, wentylacji.