Szczecin

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynków na potrzeby prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędnymi przyłączami do sieci i infrastrukturą techniczną, położonej przy ul. Żołnierskiej 3a – projekt budowlano-wykonawczy: instalacji c.o., c.t., wod-kan, wentylacji i klimatyzacji.