Gorzów Wielkopolski

Hala do kompostowania przy Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Gorzowie Wlkp.- projekt budowlano-wykonawczy: instalacji wentylacji mechanicznej.