Długoszyn

Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie biostabilizacji i kompostowania na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie – projekt budowlano-wykonawczy: instalacji , kanalizacji technologicznej odcieku, podłączenia wody, zraszania,wentylacji i odprowadzania kondensatu.