Hajnówka

Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów ulegających biodegradacji na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce – projekt budowlano-wykonawczy: instalacji zraszania, wentylacji i odprowadzania kondensatu, ogrzewania pomieszczenia płuczki.