Gwiazdowo

Świetlica wiejska w Gwiazdowie – projekt budowlano-wykonawczy: sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami.