Hajnówka

Projekt budowlany budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Szosa Kleszczelowska w Hajnówce, w zakresie instalacji zewnętrznej kanalizacji odwodnienia placów, instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej instalacja wody zasilająca kontener socjalny