Bielsk Podlaski

Projekt budowlany budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Torowej w Bielsku Podlaskim, w zakresie instalacji zewnętrznej kanalizacji odwodnienia placów, instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej instalacja wody zasilająca kontener socjalny