Poznań

Projekt instalacji sanitarnych dla rozbudowy budynku B30: maszynowni M-01, Z-04 pom. Środków chem. i Z-05 pom. CIPw zakresie wentylacji mechanicznej ogólnej i instalacji wod-kan na terenie zakładu Lisnera w Poznaniu